REKLAMASJON

av defekte, feil eller manglende varer

Vi er svært lei oss for at du har mottatt varer fra oss som ikke svarer til forventningene.

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor for å melde inn din retur, og vi vil finne en god løsning.

Gjelder henvendelse din 14 dagers angrerett?
Vennligst benytt vårt angreskjema

Mangel ved varen – dine rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved en vare du har bestilt hos oss, må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi oss skriftlig beskjed om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes din eller forhold på din side, vil vi enten foreta en reparasjon av varen, sende deg manglende elementer, sende deg en ny tilsvarende vare eller gi deg prisavslag/refusjon. 

Reklamasjon til oss må skje skriftlig ved å fylle ut dette skjemaet.

Se forøvrig våre salgsbetingelser.

MELD INN MANGEL PÅ VARE/R

  Tapt eller skadet postsending

  Printhub / Reklame-Huset.no erstatter ikke registrerte postsendinger som skades eller går tapt i tiden fra innlevering til utlevering hos Posten. Du kan likevel ta kontakt med oss om dette, og vi vil veilede deg videre i prosessen.

  Postens ansvar for en postsending inntrer når en sending er innlevert til Posten. Postens ansvar for en postsending opphører når sendingen er:

  1. Utlevert til adressaten
  2. Stilt til adressatens rådighet på en adresse som denne har oppgitt
  3. Returnert og utlevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

  Krav om erstatning må altså fremsettes når pakken hentes på Posten eller utleveres på din adresse. Dersom du aksepterer og mottar en forsending med synlige skader, fraskriver du Postens erstatningsansvar og kan dermed ikke kreve erstatning for den skadede postsendingen. (Les mer om Postens generelle leveringsvilkår her).